Doradztwo

DORADZANIE PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU

Usługa polega na kompleksowej diagnozie stanu pojazdu, który planują Państwo nabyć.
Proces kontroli przebiega następująco:

1. Zaczynamy od sprawdzenia numerów nadwozia i przejazdu przez ścieżkę diagnostyczną gdzie sprawdzany jest stan hamulców, tarcz hamulcowych (bębnów) amortyzatorów oraz wstępna zbieżność.

2. Następnie kontrolujemy zawieszenie pod kątem występowania luzów w połączeniach układu kierowniczego. W przypadku braku usterek wynik kontroli tego układu uprawnia do otrzymania przedłużenia ważności badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym.

3. Badanie kończy sprawdzenie geometrii zawieszenia pojazdu i równoległości osi, badanie grubości powłoki lakierniczej oraz diagnoza komputerowa układu elektronicznego pojazdu. Mogą Państwo zrezygnować z części badania i kontroli, co oczywiście ma wpływ na cenę. Zapewniamy jednak, że wykonywane w serwisie badania mają najlepszą cenę w pakiecie.